STATUTUL ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARA CUMPANA

TITLUL I
DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL I.
FONDATORII, DENUMIREA, SEDIUL SI DURATA ASOCIATIEI

Art. 1. Fondatorii
am hotarat sa infiintam o asociatie in urmatoarele conditii:
Art. 2. Denumirea Asociatiei
Denumirea Asociatiei este ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARA CUMPANA, (pe scurt A.D.C.C.)
Art. 3. Sediul
Sediul Asociatiei este in com. Cumpana, Str. Alexandru Alimanisteanu nr. 71, ……, jud. Constanta.
Art. 4. Forma juridica
ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARA CUMPANA este persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial.
Art. 5. Durata Asociatiei
ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARA CUMPANA se constituie si functioneaza pe o durata nelimitata in timp incepand de la data dobandirii personalitatii juridice.

CAPITOLUL II.
SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art. 6. Scopul
ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARA CUMPANA are ca scop dezvoltarea comunitara a comunei Cumpana, jud. Constanta pentru cresterea calitatii vietii membrilor comunitatii, in general, si a copiilor, in special.
Art. 7. Obiectivele
In realizarea scopului propus, ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARA CUMPANA isi stabileste urmatoarele obiective:
a) Imbunatatirea calitatii educatiei prin:
• Intergrarea copiilor indiferent de etnie in procesul educational si sprijinirea celor cu nevoi speciale
• Sustinerea si dezvoltarea resurselor materiale in cadrul unitatilor scolare
• Organizarea si sustinerea activitatior exrascolare in parteneriat cu comunitatea locala.
• Crearea de servicii de orientare scolara si vocationala copiilor si tinerilor inclusiv sustinerea tinerilor cu potential pentru a-si continua studiile
• Imbunatatirea rezultatelor si performantelor scolare ale copiilor si prevenirea abandonului scolar;
• Cresterea gradului de implicare a parintilor in educatia copiilor si adolescentilor;
• Asigurarea unui climat de siguranta fizica si mentinerea libertatii spirituale pentru prescolari si scolari.

Statutul APDC Cumpana